Lirik Lagu Si Panjang Balikat Artist Anang Ardiansyah


Si Panjang Balikat 

Me, Me kambing makan kulit tiwadak
Babaju handak bingking bagawi kada handak
Ngarani si panjang balikat
Ngarani si panjang balikat

Kambing balang makan daun hambawang
Salipi handak kancang
Pangulir balalawasan
Manyisit ka urat tulang 2 X

Papadah nang tuha tuha
Pamali manguliat rahat makan
Tabiat panjang balikat
Maungut sambil basangga wihang
Balingkur bahaharian
Teh kupi kada kasurungan

Kambing hirang
Janggut janggutnya panjang
Ngalih maayun tangan
Alasan baburagan
Marugiakan Pambangunan 2 X

Artist : Anang Ardiansyah

Related Posts

Lirik Lagu Si Panjang Balikat Artist Anang Ardiansyah
4/ 5
Oleh

Contact Me

Name

Email *

Message *