Mon Meilleur Amour # Lirik Lagu Anggun C Sasmi

shares

Mon Meilleur Amour # Lirik Lagu Anggun C Sasmi
Mon Meilleur Amour

J'ai lasse partir mon meilleur armour
mon meilleur amour
un beau jour

J'ai lasse partir mon meilleur armour
mon meilleur amour
pour toujours
J'ai lasse s'enfur mon plus bel amour
mon plus bel amour
un beau jour

J'ai laisse passer mon parfait amour
mon parfait amour
pour toujours

Related Posts